Our Blog

The Butterfly And Me – A Simple Story

I was baptized by the Holy Spirit as Rosita De Alexandria. My roots are from Malasiqui, Pangasinan, Philippines and had spent my childhood at Camiling, Tarlac. I was born as the eldest among 6 siblings from a family of a tailor and seamstress. I am married and a mother of 3 children. My immediate family had also been baptized by...
Read more

A Gentle Reminder …

AKO ANG INYONG PUNO KAYO ANG AKING MGA SANGA. ANG SANGA AY DAPAT LAGING NAKADUGTONG SA PUNO. ANG SANGA NA NAPUTOL O NABALI AY MATUTUYO, IDUGTONG MANG MULI AY HINDI NA MAAARI SAPAGKAT WALA NANG DAGTANG MANANALAYTAY. ANG SANGA NA NAPUTOL AY MATUTUYO AT PAG TUYO NA ANO GINAGAWA, IGINAGATONG, SINUSUNOG. MGA ANAK, MAPIPIGTAL LAMANG KAYO SA AKING KATAWAN PAG...
Read more

Prayer Box

The Apostolic Catholic Church of Canada had launched the following Prayer Request initiatives for the purpose of helping our brethren on their spiritual needs and prayer intentions. Lord Have Mercy Apostolate You can enroll someone who you feel may need some spiritual blessing and renewal. The names listed would be offered on all mass celebrations. Ora Pro Nobis If you...
Read more